Servicetechnicus Installatietechniek (niv. 4, crebo 25825)

Terug naar opleidingen

Inleiding

De Servicetechnicus, oftewel technicus service en onderhoud werktuigkundige installaties, werkt bij bedrijven die onderhoud uitvoeren aan (grote) werktuigkundige installaties. Dat betreft bijvoorbeeld installaties voor warm tapwater en klimaatbeheersing bij particulieren thuis of in de utiliteit. Hij werkt in ruimtes van uiteenlopende aard en omvang en aan alle typen werktuigkundige installaties, zowel klein als groot, inclusief installaties die vallen onder de inspectieplicht volgens het Activiteitenbesluit en het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS).

De opleiding is wordt per 1 augustus 2023 modulair aangeboden, waarbij je op meerdere momenten per jaar kunt instromen. Delen van de opleiding zijn ook te volgen met de mogelijkheid tot het behalen van een MBO-certficaat.

Daarnaast is de opleiding uitgebreid met een module warmtepompen en wordt de mogelijkheid geboden om een verkort traject F-Gassen of Periodiek Onderhoud (Scope 1+2) te volgen.

Bestemd voor

Monteurs die zich (gaan) bezighouden met het:

  • Optimaliseren van apparatuur, installaties en systemen en het oplossen van storingen
  • Lokaliseren en analyseren van complexe storingen in grote werktuigkundige installaties en systemen en hiervoor een niveau 4 diploma willen behalen

Monteurs die zich willen specialiseren in slechts een deel van de opleiding zoals stook-, lucht, warmtepomp- of meet- en regeltechniek

Monteurs die flexibel willen zijn in het bepalen van hun opleidingsroute en kortere trajecten willen volgen met MBO-certificaat.

Doel

Deze opleiding is gericht op het verder ontwikkelen van ervaren medewerkers van niveau 3 naar 4. Aan het eind van de opleiding kun je de belangen van opdrachtgevers binnen de kaders van wet- en regelgeving flexibel interpreteren i.v.m. het gebruik van gebouwinstallaties en je kunt eigenhandig tijdelijke voorzieningen treffen waardoor gebouwsystemen (of delen daarvan) provisorisch blijven functioneren.
Je kunt zo rapporteren dat ontwerpers en onderhoudsmanagers passende voorstellen kunnen formuleren aan de opdrachtgever of controlerende instanties en je kunt service- en onderhoudsmonteurs informeren en instrueren met betrekking tot de werkwijze en aanpak bij het daadwerkelijke installeren en monteren van gebouwgebonden installaties.

Toelatingseisen

Minimaal een niveau 3 diploma richting Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties of vergelijkbaar niveau.

Vervolgcursussen

Cursusinhoud

Vaktechnisch o.a.
• Luchtbehandelingstechniek
• Mollier
• Luchtzijdig regelen
• Warmtepompsystemen
• Regeltechniek
• Circulatie vloeistofinstallatie
• Regelafsluiters
• Elektrotechiek
• Hydraulisch schakelen
• Waterzijdig inregelen
• Besturingstechniek
• Scios-regelgeving
• Stooktechniek
• Sanitair en waterbehandeling
• Bedrijfskunde

Keuzedelen met MBO-certificaat
• Capaciteitsinvloeden bij warmtepompsystemen (K1142)
• Koudetechniek bij warmtepompsystemen (K1102)
• Waterstoftechnologie (K1049)

Algemene vakken
• Nederlands
• Rekenen 3F
• Engels
• Loopbaan en Burgerschap

Cursusduur

De volledige opleiding wordt verzorgd in 72 lesdagen en wordt gegeven in de middagavond variant.

Toetsing en afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Daarnaast worden er examens afgenomen voor 3 keuzedelen, de onderdelen Nederlands en Rekenen en er wordt een inspanningsverplichting vereist voor Loopbaan en Burgerschap.

Bij voldoende resultaat ontvang je het diploma Technicus Service en Onderhoud Werktuigkundige Installaties (crebo 25825).

Uw investering

€1.450,00
Genoemde prijs exclusief het door de overheid wettelijk vastgestelde cursusgeld.

Groepsgrootte

Maximaal 16 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg

Startdata

01 september 2024 (10 beschikbaar)
Flyer StIx
Flyer StIx
Download Flyer StIx
Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden