Periodiek onderhoud Aardgasinstallatie versneld (tempo) Scope 1 en 2

Terug naar opleidingen

Inleiding

Tijdens de PO-tempo cursus wordt het periodiek onderhoud van gastoestellen in de utiliteitssector en/ of in de industriële omgeving behandeld. Dit periodiek onderhoud van deze gastoestellen is van groot belang voor het efficiënt en veilig functioneren ervan. Naast specialistische kennis van gastoestellen en hun onderhoudskenmerken, vergt dit ook de nodige gastechnische basiskennis. Het gaat hierbij met name om kennis van de verbranding van aardgas en de appendages die gebruikt worden om de verbranding op de juiste wijze te laten plaatsvinden. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden met behulp van deze kennis van periodiek onderhoud op een logische manier met elkaar in verband gebracht tijdens de PO-tempo cursus.

Bestemd voor

De PO-T cursus is bestemd voor ervaren onderhoudsmonteurs die bij ROC Tilburg een niveau 4 diploma “Service Technicus” hebben behaald.
Lesmateriaal en examenniveau zijn gelijk aan die van de reguliere PO-opleiding. Bij de PO-Tempo cursus wordt er vanuit gegaan dat de cursist een groot gedeelte van het lesmateriaal al in de niveau 4 opleiding Service Technicus heeft gehad.

Doel

Het vergroten van de deskundigheid op het gebied van gastoepassingen en gasinstallaties en het vergroten van de vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties. Na het behalen van het diploma Periodiek Onderhoud voldoet u aan de betreffende opleidings(toetsings)-eisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling voor onderhouds- en inspectiebedrijven uitgegeven door SCIOS. Het is mogelijk na het behalen van het diploma door te stromen naar de cursus Periodieke Inspecties.

Toelatingseisen

Niveau 4 diploma Servicetechnicus of gelijkwaardig
Wanneer dit diploma niet in bezit is, adviseren wij de reguliere training Periodiek Onderhoud.

Cursusinhoud

De PO-T cursus omvat een theoriedeel en een praktijkgedeelte. In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan bod: verbrandingstechniek, opbouw van gastoestellen, gastoevoer- en luchttoevoersystemen met daarin toegepaste appendages en beveiligingen, meetinstrumenten en de controle van gasinstallaties en -toestellen.

In het praktijkgedeelte van de cursus Periodiek Onderhoud-Tempo wordt het geleerde toegepast. Aan de hand van checklists worden in een praktijkruimte opgestelde installaties en toestellen nagelopen, en de staat van onderhoudsgevoelige componenten beoordeeld.
Verder worden verschillende stookproeven uitgevoerd, de meetresultaten daarvan beoordeeld, afstelwaarden van beveiligingen vastgesteld en gerelateerd aan de basisverslagen van de opgestelde toestellen.

Cursusduur

De cursus Periodiek Onderhoud Aardgasinstallaties, scope 1 en 2 bestaat uit 5 dagdelen van 4 lesuren (exclusief examens). Na afloop van de laatste les wordt direct het theorie-examen afgenomen. Het praktijkexamen wordt separaat ingepland.

De cursist moet rekening houden met een studiebelasting van circa 6 uur per week (lesdag niet meegerekend). Ter voorbereiding op het praktijkexamen dient de cursist onderhoud uit te voeren op minimaal twee verschillende stookinstallaties en de van belang zijnde gegevens vast te leggen in het rapport “Periodiek Onderhoud”. Deze voorbereiding dient te gebeuren onder leiding van een deskundige van het bedrijf zelf. Het is ook mogelijk aan een ‘stagedag’ op ROC Tilburg deel te nemen. De cursist voert dan op deze dag onderhoud uit aan twee installaties onder begeleiding van een docent.

Toetsing en afsluiting

Aan de cursus is een praktijk- en een theorie-examen verbonden. Kandidaten die hiervoor slagen ontvangen het diploma ‘Periodiek Onderhoud atmosferische branders en ventilatorbranders’ (SCIOS scopes 1 en 2).

Uw investering

€795,00
Prijs is exclusief examengelden KIWA

Groepsgrootte

Maximaal 4 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg in samenwerking met KIWA Training

Startdata

Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar en wordt overdag of in de avonduren gegeven.

Flyer PO-Tempo
Flyer PO-Tempo
Download Flyer PO-Tempo
Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden