Basis CNC frezen

Terug naar opleidingen

Inleiding

Uit diverse onderzoeken van verschillende instanties is gebleken dat er al geruime tijd een tekort is aan goed geschoold personeel dat de CNC-techniek beheerst. Bovendien is gesignaleerd dat de huidige scholingsmogelijkheden in de CNC-techniek beperkt zijn. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de kennis en ervaring omtrent de CNC-technieken onvoldoende blijven om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een CNC-machine biedt. Het rendement van zo’n kostbare investering blijft daarmee onder de maat. Om in deze situatie verandering te brengen bieden wij u in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Metaal een aantal CNC-cursussen op diverse niveaus aan.

Bestemd voor

De cursus Basis frezen is geschikt voor iedereen die met de Computer Numerical Control (CNC) techniek te maken heeft of er in de toekomst mee te maken krijgt. Denk hierbij aan bedrijfsleiders, conventionele frezers, vonkverspaners, toekomstige bedieners en/of programmeurs van CNC-machines, werkvoorbereiders, technisch tekenaars/constructeurs, calculators en docenten uit lager- en middelbaar technisch onderwijs. De cursus Basis frezen is erop gericht om kennis en vaardigheden aan te brengen die noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de CNC-techniek.

Doel

De cursus CNC basis frezen is er op gericht om die kennis en vaardigheden aan te brengen die noodzakelijk zijn om inzicht te krijgen in de CNC-techniek.

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist, wel is enige kennis van verspanende technieken gewenst.

Vervolgcursussen

Cursusinhoud

Op het einde van de cursus:

  • Kent u de huidige toepassingsmogelijkheden van CNC-machines
  • Weet u welke achtereenvolgende stappen er binnen het CNC-proces plaatsvinden
  • Bent u op de hoogte van de meest gangbare uitvoeringsvormen van draaimachines
  • Kent u de meest voorkomende CNC-begrippen
  • Weet u hoe CNC-programma’s worden opgebouwd

Cursusduur

De cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt in de avond gegeven.
De lestijden zijn van 18:30 uur tot 21:30 uur.

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Groepsgrootte

Maximaal 10 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg in samenwerking met SVMT

Startdata

Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden