CNC Frezen voor gevorderden

Terug naar opleidingen

Inleiding

Uit diverse onderzoeken van verschillende instanties is gebleken dat er al geruime tijd een tekort is aan goed geschoold personeel dat de CNC-techniek beheerst. Bovendien is gesignaleerd dat de huidige scholingsmogelijkheden in de CNC-techniek beperkt zijn. Hierdoor ontstaat het gevaar dat de kennis en ervaring omtrent de CNC-technieken onvoldoende blijven om optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die een CNC-machine biedt. Het rendement van zo’n kostbare investering blijft daarmee onder de maat. Om in deze situatie verandering te brengen bieden wij u in samenwerking met de Stichting Vakopleiding Metaal een aantal CNC-cursussen op diverse niveaus aan.

Bestemd voor

De cursus Gevorderd frezen is geschikt voor iedereen die met de Computer Numerical Control (CNC) techniek te maken heeft of er in de toekomst mee te maken krijgt. Denk hierbij aan bedrijfsleiders, conventionele draaiers, vonkverspaners, toekomstige bedieners en/of programmeurs van CNC-machines, werkvoorbereiders, technisch tekenaars/constructeurs, calculators en docenten uit het lager- en middelbaar technische onderwijs.

Doel

De cursus Gevorderd frezen is er op gericht om kennis en vaardigheden aan te brengen die noodzakelijk zijn om:

  • een reeks volwaardige, in moeilijkheidsgraad oplopende freesprogramma’s te schrijven.
  • optimaal gebruik te kunnen maken van programmamogelijkheden.
  • te programmeren door middel van parameters. Deze methode is vooral lonend bij gelijksoortige werkstukken. Complexe contouren worden in deze cursus met geometrie-programmering geprogrammeerd voor verspanningstechnologie.
  • parameterprogramma’s te herkennen, schrijven en uit te voeren.

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is eerdere deelname aan de cursus Basis frezen vereist.

Vervolgcursussen

Cursusinhoud

Na afloop van de cursus:

  • Kunt u een CNC-freesmachine bedienen;
  • Kent u de meest gangbare functies en instructies;
  • Bent u in staat om gecompliceerde freesprogramma’s te ontwikkelen en te corrigeren;
  • Kunt u door middel van externe geomatrie-programmering eenvoudige producten maken.

Cursusduur

De cursusduur bedraagt 10 dagdelen en wordt in de avond gegeven.
De lestijden zijn van 18:30 uur tot 21:30 uur.

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Groepsgrootte

Maximaal 10 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg in samenwerking met SVMT

Startdata

Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden