Storingzoeken Elektrisch

Terug naar opleidingen

Inleiding

Een cursus elektrisch storingszoeken is een cruciale training die professionals voorbereidt op het effectief identificeren, analyseren en oplossen van storingen in elektrische systemen. Deze cursus biedt een diepgaand inzicht in de werking van elektrische circuits, meetinstrumenten en methodologieën voor het lokaliseren en verhelpen van storingen. Door middel van zowel theoretische kennis als praktische oefeningen stelt deze cursus deelnemers in staat om systematisch en efficiënt elektrische problemen te diagnosticeren en op te lossen, waardoor ze essentiële vaardigheden ontwikkelen voor het onderhouden en verbeteren van diverse elektrische installaties en apparaten.

 

 

 

Bestemd voor

De cursus is bedoeld voor diegene die als (storings)monteur in aanraking komt met schakel- en besturingskasten en hier veelvoorkomende en basis storingen op wil lossen.

Doel

Het doel van de cursus is om professionals in staat te stellen systematisch en efficiënt elektrische problemen te diagnosticeren en op te lossen binnen diverse elektrische systemen en apparaten. Deze cursus biedt de nodige kennis en vaardigheden om storingen te identificeren, analyseren en corrigeren, waarbij de focus ligt op het begrijpen van elektrische circuits, het gebruik van meetinstrumenten en het toepassen van methodische probleemoplossingsstrategieën om storingen effectief te lokaliseren en te verhelpen.

Toelatingseisen

Basiskennis elektrotechniek

Cursusinhoud

1. Systeemanalyse: Begrijpen van de werking van elektrische systemen, inclusief componenten, schakelingen en bedrading.
2. Foutdiagnose: Methoden voor het identificeren van problemen in elektrische systemen, zoals kortsluitingen, onderbroken circuits, overbelastingen, aardlekken, enzovoort.
3. Meetinstrumenten: Gebruik van verschillende meetinstrumenten zoals multimeters, stroomtangen, spanningstesters, oscilloscopen, om metingen te verrichten en problemen te lokaliseren.
4. Elektrische schema’s lezen: Het kunnen interpreteren van elektrische schema’s om de werking van het systeem te begrijpen en fouten te lokaliseren.
5. Stapsgewijze probleemoplossing: Het ontwikkelen van methoden om storingen systematisch op te sporen en te verhelpen, vaak gebruikmakend van een stapsgewijze benadering om het probleemgebied te isoleren.
6. Veiligheid: Het benadrukken van veilige praktijken bij het uitvoeren van metingen en reparaties aan elektrische systemen om persoonlijk letsel en schade aan apparatuur te voorkomen.
7. Praktische oefeningen: Het uitvoeren van praktische oefeningen, simulaties of praktijkgerichte taken om vaardigheden in het oplossen van storingen te ontwikkelen.

Cursusduur

5 dagen

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een afrondende (praktijk)toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Cursus uitvoering

ROC Tilburg

Startdata

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Aanmelden voor Storingzoeken Elektrisch
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden