Periodiek Onderhoud Aardgasinstallatie Scope 1 en 2

Terug naar opleidingen

Inleiding

Het onderhoud van gastoestellen die gebruikt worden in de utiliteitssector en/of een industriële omgeving, is van groot belang voor het efficiënt en veilig werken daarvan. Naast specialistische kennis van gastoestellen en hun onderhoudskenmerken, vergt dit ook de nodige gastechnische basiskennis. Het gaat hierbij met name om kennis van de verbranding van aardgas en de appendages die gebruikt worden om de verbranding op de juiste wijze te laten plaatsvinden. Oorzaak en gevolg van ongewenste verschijnselen worden met behulp van deze kennis op een logische manier met elkaar in verband gebracht.

Bestemd voor

De cursus Periodiek Onderhoud Aardgasinstallaties, scope 1 en 2 is bestemd voor (aankomende) onderhoudsmonteurs van onderhouds- en inspectiebedrijven of bedrijven die grotere gasgestookte apparatuur leveren. Verder is de cursus bestemd voor onderhoudsmonteurs van technische diensten die gasinstallaties onderhouden en een beperkte gastechnische kennis hebben.

Doel

Het vergroten van de deskundigheid op het gebied van gastoepassingen en gasinstallaties en het vergroten van de vaardigheid in het onderhouden van dergelijke installaties. Na het behalen van het diploma voldoet u aan de betreffende opleidings(toetsings)-eisen zoals die zijn vastgesteld in de certificatieregeling voor onderhouds- en inspectiebedrijven uitgegeven door SCIOS.

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt uitgegaan van enkele jaren ervaring in de onderhoudssfeer.

Cursusinhoud

De cursus omvat een theoriedeel en een praktijkgedeelte.
In het theoriedeel komen de volgende onderwerpen aan bod: verbrandingstechniek, opbouw van gastoestellen, gastoevoer- en luchttoevoersystemen met daarin toegepaste appendages en beveiligingen, meetinstrumenten en de controle van gasinstallaties en -toestellen.

In het praktijkgedeelte van de cursus wordt het geleerde toegepast. Aan de hand van checklists worden in een praktijkruimte opgestelde installaties en toestellen nagelopen, en de staat van onderhoudsgevoelige componenten beoordeeld. Verder worden verschillende stookproeven uitgevoerd, de meetresultaten daarvan beoordeeld, afstelwaarden van beveiligingen vastgesteld en gerelateerd aan de basisverslagen van de opgestelde toestellen.

Cursusduur

De cursus Periodiek Onderhoud Aardgasinstallaties, scope 1 en 2 bestaat uit vier theoriedagen en drie praktijkdagen en wordt afhankelijk van de groepsgrootte overdag of in de avond gegeven.

De cursist moet rekening houden met een studiebelasting van circa 6 uur per week (lesdag niet meegerekend). Ter voorbereiding op het praktijkexamen dient de cursist onderhoud uit te voeren op minimaal twee verschillende stookinstallaties en de van belang zijnde gegevens vast te leggen in het rapport “Periodiek Onderhoud”. Deze voorbereiding dient te gebeuren onder leiding van een deskundige van het bedrijf zelf. Het is ook mogelijk aan een ‘stagedag’ op ROC Tilburg deel te nemen. De cursist voert dan op deze dag onderhoud uit aan twee installaties onder begeleiding van een docent.

Toetsing en afsluiting

Aan de cursus is een praktijkexamen verbonden. Kandidaten die hiervoor slagen ontvangen het diploma ‘Periodiek Onderhoud atmosferische branders en ventilatorbranders’ (SCIOS scopes 1 en 2).

Groepsgrootte

Maximaal 4 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg in samenwerking met KIWA Training

Startdata

Bij voldoende deelname meerdere malen per jaar

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden