Papier en kartonnage geschikt voor niveau 2 (met MBO-certificaat)

Terug naar opleidingen

Inleiding

Na het volgen van deze training is de professional inzetbaar in de papier en/of kartonnage-industrie op technische processen ter vervaardiging/bewerking van papier en/of kartonnage. De certificaathouder kan werken met de specialistische machines en productiemethodes die van toepassing zijn binnen de richtlijnen en werkwijzen die de papier- en kartonnage industrie vereisen.

Deze training besteedt aandacht aan de productiemethodes van papier-, karton- en karton verwerkende industrie en aan de gangbare apparatuur / installaties om dit te produceren, waarbij voornamelijk de aandacht gericht wordt op de fabricage en verwerking van (golf)karton. De belangrijkste eigenschappen van grondstoffen en eindproducten komen aan bod.

Bestemd voor

Personen die al werkzaam zijn in de papier- of kartonnage industrie in een niet-technische rol en die zich verder kunnen ontwikkelen op het specifieke gebied van papier of kartonnage.

Doel

De beroepsbeoefenaar is verantwoordelijk voor de kwaliteit en continuïteit van het eigen werk. De werkzaamheden vinden plaats onder begeleiding van een ervaren collega of leidinggevende. De beroepsbeoefenaar weet bij processtoringen en standaardafwijkingen of deze door de persoon zelf verholpen kunnen worden of dat hulp ingeroepen dient te worden van collega’s en/of leidinggevende(n).

Toelatingseisen

Voor het volgen van dit keuzedeel zijn er geen toelatingsvoorwaarden waaraan je moet voldoen.

Cursusinhoud

De training bestaat uit een deel theorie, die wordt toegepast in de praktijk.

Theorie
In de theorie worden onder meer behandeld:

  • Eigenschappen papier, karton en golfkarton
  • Verwerken tot eindproducten middels, snijden, stansen, vouwen, lijmen en drukken
  • Kwaliteit van proces en product.

Praktijk
Tijdens de training voer je verschillende opdrachten uit binnen jouw organisatie. Zo ga je onder meer aan de slag met:

  • Voorbereiden van het papier / kartonnage proces
  • Bedienen van papier en kartonnage productieapparatuur.
  • Bewaken van het productieproces
  • Uitvoeren van kwaliteitscontroles aan proces en product.
  • Meewerken aan onderhoud van papier en kartonnageapparatuur.

Toetsing en afsluiting

Tijdens het doorlopen van de training maak je praktijkopdrachten die betrekking hebben op het productieproces van papier en / of (golf)karton. Beheersing van dit proces wordt geëxamineerd op de werkvloer.
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het landelijk erkend MBO-certificaat Papier en kartonnage geschikt voor niveau 2 (K1127).

Uw investering

€1.500,00
incl. MBO-certificaat

Groepsgrootte

Maximaal 12 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg, in samenwerking met Human Factory

Startdata

Flyer papier en kartonnage
Flyer papier en kartonnage
Download Flyer papier en kartonnage
Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Aanmelden voor Papier en kartonnage geschikt voor niveau 2 (met MBO-certificaat)
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden