NEN3140 Voldoende Onderricht Persoon (VOP)

Terug naar opleidingen

Inleiding

Wanneer je aan elektrische laagspanningsinstallaties werkt, is de werkgever er voor verantwoordelijk dat je hieraan veilig kunt werken. Vaak wordt hiertoe invulling gegeven door middel van het toepassen van de NEN3140, een norm die aangeeft hoe je veilig moet werken in de elektro.

Bestemd voor

Iedereen die voor zijn werk die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn.

Doel

Na het volgen van de cursus bent u als Voldoende Onderricht Persoon in staat om onder begeleiding of toezicht, eenvoudige elektrotechnische werkzaamheden te verrichten volgens de NEN3140. Een voldoende onderricht persoon is een werknemer die niet over een elektrotechnische vooropleiding beschikt, maar wel werkzaamheden verricht waarbij elektrotechnische risico’s aanwezig zijn. Hierbij valt te denken aan het vervangen van motoren, zekeringen en aardlekschakelaars.

Toelatingseisen

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusinhoud

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel / procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief / schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Cursusduur

0,5 dag

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een afrondende (praktijk)toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Uw investering

€195,00

Groepsgrootte

Maximaal 10 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg in samenwerking met IW Brabant-Zeeland

Startdata

Eerstvolgende startdatum: 26 april 2022

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden