NEN3140 Vakbekwaam Persoon (VP)

Terug naar opleidingen

Inleiding

Wanneer je aan elektrische laagspanningsinstallaties werkt, is de werkgever er voor verantwoordelijk dat je hieraan veilig kunt werken. Vaak wordt hiertoe invulling gegeven door middel van het toepassen van de NEN3140, een norm die aangeeft hoe je veilig moet werken in de elektro.

Bestemd voor

Iedereen die zelfstandig aan schakel- en groepenkasten werkt en door de werkgever als Vakbekwaam Persoon dient te worden aangewezen.

Doel

Medewerkers die door de werkgever worden aangesteld als Vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 kunnen complexere elektrotechnische werkzaamheden uitvoeren zoals het bijplaatsen van groepen in installaties, het uitvoeren van onderhoud aan elektrische installaties.Een vakbekwaam persoon in het kader van de NEN 3140 is een persoon met een elektrotechnische vooropleiding of een ervaring die hiermee vergelijkbaar is.

Toelatingseisen

Elektrotechnische vooropleiding / ervaring

Cursusinhoud

Elektrotechnische gevaren en ongelukken

 • Elektrotechnische gevaren
 • Elektrocutie
 • Kortsluiting
 • Voorkomen van kortsluiting

Elektrotechnische bedrijfsvoering en wetgeving

 • Wetgeving en historie
 • Arbowetgeving
 • De NEN 3140

Veilig werken door deskundig personeel / procedures en PBM’s

 • Inleiding
 • Personeel
 • Periodieke instructie
 • Werk- en onderhoudsprocedures
 • Spanningsloos werken volgens NEN 3140
 • Toestemming om met de werkzaamheden te mogen beginnen
 • Werken in de nabijheid van actieve delen

Werken met een werkvergunning en schakelbericht

 • Veiligheidsprocedures volgens NEN 3140
 • Werkvergunningen en werkzaamheden aan laagspanningsinstallaties
 • Schakelbrief / schakelbericht of bijlage schakelhandleidingen
 • Het vervangen van een defecte wanddontactdoos
 • Werkzaamheden aan een verdeler

Cursusduur

1 dag

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een afrondende (praktijk)toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Uw investering

€319,00

Groepsgrootte

Maximaal 10 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg in samenwerking met IW Brabant-Zeeland

Startdata

Nader te bepalen

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden