Begeleider Praktijkleren (met MBO-certificaat)

Terug naar opleidingen

Inleiding

De arbeidsmarkt vraagt om kwalitatieve vakmensen die in staat zijn om stagiaires (bol en bbl) op juiste wijze te begeleiden gedurende de beroepspraktijkvorming (bpv). Deze begeleiders van het praktijkleren zijn vakinhoudelijk goed onderlegd en hebben veel ervaring. Voor diegene die hulp nodig hebben op het gebied van pedagogiek en vakdidactiek biedt dit certificeerbaar keuzedeel een oplossing.

Bestemd voor

Dit keuzedeel is bedoeld voor alle werkenden binnen de eigen beroepencontext die te maken hebben met beroepspraktijkvorming of werkplek-leren.

Doel

In dit keuzedeel leert de beginnend beroepsbeoefenaar hoe je een stagiair of (nieuwe) medewerker kunt begeleiden op de werkvloer. Hij zorgt ervoor dat de het ontwikkelingsproces transparant is, dat er voldoende gecommuniceerd wordt met de medewerker en zijn netwerk, en hoe de stagiair of (nieuwe) medewerker eigenaar blijft van het eigen ontwikkel-/leerproces. Hij zet didactiek, pedagogiek, gesprekstechnieken in en vormt zich een juiste houding om de ander te kunnen laten ontwikkelen. De beginnend beroepsbeoefenaar leert: hoe je een begeleidingsperiode opstart, doorloopt en afsluit, doelen opstelt, bespreekt en bewaakt, te reflecteren op het eigen gedrag, onder andere door dit te evalueren met de (nieuwe) medewerker of stagiair.

Toelatingseisen

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusinhoud

De cursus richt zich op de 5 werkprocessen zoals die in het keuzedeel Begeleider Praktijkleren zijn beschreven, nl:
• Voorbereiding Kennismakingsperiode en vaststellen beginsituatie
• Vaststellen leeractiviteiten en planning maken
• Begeleiden van stagiaires of nieuwe medewerkers
• Beoordelen van de voortgang van stagiaires of nieuwe medewerkers
• Reflecteren op en evalueren van de begeleidingsperiode

Cursusduur

5 dagdelen, met een doorloop van ongeveer 3 maanden

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een aantal voorwaardelijk te maken praktijkopdrachten en een eindgesprek Bij voldoende beoordeling ontvangt u het MBO-certificaat voor het certificeerbare keuzedeel K1226 Begeleider Praktjkleren

Cursus uitvoering

ROC Tilburg

Startdata

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Aanmelden voor Begeleider Praktijkleren (met MBO-certificaat)
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden