Basis Pneumatiek

Terug naar opleidingen

Inleiding

Met de snelle technologische ontwikkeling van de laatste jaren is het geheel of gedeeltelijk automatiseren van industriële productieprocessen bijna gemeengoed geworden. Besturingstechniek wordt daardoor gezien als apart vakgebied. Een vakgebied dat zich o.m. uitstrekt over elektromechanische-, pneumatische-, hydraulische- en PLC-besturingen. Het gaat daarbij om het zoeken naar probleemoplossende methodes voor aandrijven alsmede het beheren en beheersen van besturingen. De cursussen industriële automatisering geven de cursisten het benodigde inzicht in functies, opbouw en programmering. De cursussen volgen elkaar logisch op. Steeds worden nieuwe aspecten toegevoegd aan reeds opgedane kennis over besturingstechnieken. Hierdoor kan de cursist een breed kennisniveau in dit specialistische vakgebied opbouwen.

Bestemd voor

Deze cursus is bedoeld voor technisch onderhoudspersoneel, machine- en mechanische operators die een zekere basiskennis nodig hebben voor het opbouwen en onderhouden van pneumatische besturingen.

Doel

De basiscursus pneumatiek heeft tot doel de cursisten vertrouwd te maken met de principes en functies van de pneumatiek. Verder krijgt de cursist inzicht in de basisbesturingen welke door hem/haar zelf worden gebouwd.

Toelatingseisen

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusinhoud

De training bevat onder andere:

  • Pneumatische energie
  • Pneumatisch systeem
  • Verschillende soorten pneumatische componenten (bv ventielen, cilinders, compressor, filter, actuatoren)
  • Werking pneumatische componenten
  • Werking pneumatische systemen
  • Schema’s lezen en maken
  • Inspectie, storingen zoeken en oplossen
  • E-pneumatiek
  • Veilig werken met pneumatiek

Cursusduur

5 dagen

Toetsing en afsluiting

De cursus wordt afgesloten met een afrondende (praktijk)toets.
Bij voldoende resultaat ontvangt de cursist een certificaat.

Cursus uitvoering

ROC Tilburg

Startdata

Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Aanmelden voor Basis Pneumatiek
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden