Airco/warmtepompmonteur (niv.2, crebo 25559)

Terug naar opleidingen

Inleiding

De airco/warmtepompmonteur voert werkzaamheden uit aan verschillende typen kleine koudetechnische en/of airconditioningsystemen zoals splitsystemen, VRF/VRV- en DX-installaties. Daarnaast voert hij werkzaamheden uit aan kleinere airconditioningsystemen met als secundair koudemiddel water of water/glycol of andere geschikte koudedragermengsels. Hij voert zijn werkzaamheden op een vakbekwame, zelfstandige wijze uit. Hij heeft technisch inzicht en stelt zich verantwoordelijk, flexibel en kwaliteitsbewust op. Hij werkt altijd op locatie, zowel buiten als binnen bij particuliere en zakelijke klanten in bijvoorbeeld woningen, woongebouwen, scholen, detailhandel, winkels of kantoren. Hij werkt heel ordelijk en schoon.

Bestemd voor

De verkorte opleiding is gericht op vakmensen die een switch maken naar koeltechnische werkzaamheden binnen de installatietechniek of diegene die al enige tijd werkzaam zijn binnen de branche, maar nog niet zijn gekwalificeerd. De opleiding is bestemd voor aankomend monteurs

Doel

De opleiding leidt op tot monteurs die zich (gaan) bezighouden met het die zich (gaan) bezighouden met het werken aan en plaatsen van onderdelen aan koelsystemen.

Toelatingseisen

Minimaal een vmbo-diploma (of gelijkwaardig), plus een aantal jaren werkervaring. Wanneer geen diploma kan worden aangetoond, beoordelen wij door middel van een toelatingstest of u in staat bent de opleiding in het sprinttempo te kunnen voltooien.

Cursusinhoud

Vaktechnisch o.a.

• Basiskennis opbouw en functionele werking standaard koelinstallaties
• Componenten en appendages koelsystemen
• NEN1010 met betrekking tot aanleg, montage en assemblage van het elektortechnische deel van de koelinstallatie
• NEN3140 basis
• Montage onderdelen in koude- en klimaatsystemen
• Koudemiddelen en millieu
• Koelkringloop
• Natuurkundige begrippen
• Verbindingen
• Werkvoorbereiding
• F-Gassen Categorie I

Algemene vakken
• Nederlands
• Loopbaan en Burgerschap
• Rekenen

Keuzedelen
• Inspelen op Innovaties
• Samenwerken in de bouw
• Basisvaardigheden elektrotechnische installaties

Cursusduur

De sprintopleiding wordt in een jaar afgerond.

Toetsing en afsluiting

De opleiding wordt afgesloten met een Proeve van Bekwaamheid. Daarnaast worden er examens afgenomen voor de keuzedelen, de onderdelen Nederlands en Rekenen en er wordt een inspanningsverplichting vereist voor Loopbaan en Burgerschap.
Bij voldoende resultaat ontvangt u het erkend diploma Airco/warmtepompmonteur (crebo 25559).

Groepsgrootte

Maximaal 16 personen

Cursus uitvoering

ROC Tilburg

Startdata

Bij voldoende deelname start de opleiding 1 maal per jaar.

Flyer Airco_wpmonteur-sprint
Flyer Airco_wpmonteur-sprint
Download Flyer Airco_wpmonteur-sprint
Ik wil me aanmelden
Nu aanmelden
Meer informatie
Neem contact met ons op
Vraag ons naar de mogelijkheden